Gradska knjižnica danas

Velikim projektom obnove i rekonstrukcije Doma kulture Grad Korčula je 2006. godine nadogradnjom kata osigurao knjižnici vlastiti prostor veličine oko 210 m2. Uz novu suvremenu opremu i izdvojeni skladišni prostor zadovoljeni su uvjeti za razvoj knjižničarstva na području Grada Korčule.

Novi prostor u centru grada namjenski je uređen, suvremeno opremljen i informatiziran. Sadrži informativni pult, smještaj građe u otvorenom pristupu, dječji odjel, čitaonicu periodike, studijsku učionicu, odjel s računalima, te građu zavičajne zbirke Korčula  u odvojenoj prostoriji.

Korčulanska knjižnica, odavno je prestala biti samo mjesto za prikupljanje, čuvanje i posudbu građe. Ona je danas informacijsko središte i multikulturalni centar u suradnji s drugim kulturnim i obrazovnim ustanovama i udrugama.

 

Menu