Poziv za radove : Časopis Kanavelić

Post 6 of 201
Poziv za radove : Časopis Kanavelić

Poštovani budući suradnici,

uredništvo Kanavelića, časopisa za umjetnost, jezik, književnost i kulturu poziva sve zainteresirane autore da pošalju svoje radove za objavu u sljedećem broju časopisa. Kanavelić je tematski šarolik znanstveni časopis: primamo tekstove iz područja jezika, književnosti, svjetske književnosti, lokalne baštine (turizam, pomorstvo, arhitektura, brodogradnja, folkloristika i etnologija, povijest umjetnosti) i sl. Časopis nije isključivo vezan za lokalne teme, već je osnovan s ciljem da bude kvalitetan međunarodni znanstveni časopisa u kojem se može objavljivati i na stranim jezicima.

Za blok Znanost primaju se izvorni znanstveni radovi, pregledni radovi, prethodna priopćenja i izlaganja sa znanstvenih skupova.

Za blok Književnost primaju se lirika i kratka prozna i dramska ostvarenja (do 8.000 riječi).

Blok Osvrti prvenstveno je okrenut recentnoj lokalnoj književnoj produkciji, ali i šire.

Upute o oblikovanju tekstova: font Times New Roman; veličina 12 točaka; prored 1.5 linija; obostrano poravnat tekstualni blok; paginirane stranice.

Raspored elemenata u strukturi znanstvenih priloga u časopisu je sljedeći:

  • U gornjem lijevom uglu prve stranice potrebno je navesti ime i prezime autora/ice, naziv i adresu fakulteta ili ustanove, te e-mail adresu autora.
  • Naslov članka
  • Sažetak na hrvatskom jeziku (do 200 riječi)
  • Ključne riječi (od 3 do 10)
  • Tekst priloga
  • Popis korištene literature (prema uputama dostupnim na: http://inf.ffzg.unizg.hr/index.php/hr/9-nastava/705-citiranje)

Radovi se primaju do 30. lipnja 2018. godine.

Radove primamo na adresu Obala korčulanskih brodograditelja bb, 20260 Korčula ili elektroničkom poštom na gradska.knjižnica.ivan.vidali@gmail.com.

Menu