PRAVILA POSUDBE KNJIŽNIČNE GRAĐE

(Pravilnik o uvjetima i načinu korištenja knjižnične građe i usluga)

Članovi knjižnice mogu posuđivati knjige i ostalu građu po uvjetima Pravilnika: 

 1. odjednom posuditi najviše tri knjige na vrijeme od 20 dana
 2. po isteku roka knjige se moraju vratiti ili produžiti rok posudbe (osobno ili telefonski)
 3. ne može se produžiti rok posudbe lektire i knjiga za koje je napravljena rezervacija
 4. član koji posuđenu knjigu ne vrati na vrijeme dužan je platiti zakasninu 0,5 kn po danu, po knjizi
 5. jedinica građe multimedijalne zbirke (AV, CD, CD-rom, DVD) posuđuje se na vrijeme od 3 dana uz nadoknadu od 5 kn
 6. za prekoračenje roka posudbe član je dužan platiti zakasninu 5,00 kn po danu 
 7. posuđenu građu treba pozorno pogledati i s uočenim nedostacima ili oštećenjima upoznati knjižničara u trenutku posudbe
 8. član je odgovoran za nadoknadu štete za koju se utvrdi da je nastala na posuđenoj jedinici građe   

MOLIMO ČLANOVE DA PAŽLJIVO PROUČE UVJETE POSUDBE KNJIŽNIČNE GRAĐE I PRIDRŽAVAJU SE PRAVILA ČIME ĆE BITI OSLOBOĐENI NEPOTREBNIH DODATNIH TROŠKOVA, A GRAĐA ĆE BITI DOSTUPNA I OSTALIM KORISNICIMA

Član ima pravo:

 1. služiti se ukupnom knjižničnom građom u skladu s odredbama ovoga pravilnika
 2. služiti se čitaonicom
 3. tražiti od knjižničara potrebne podatke i obavijesti
 4. pravodobno biti izviješten o novonabavljenim knjigama i drugoj knjižničnoj građi te aktivnostima koje provodi Knjižnica
 5. predlagati nabavu knjižnične građe
 6. predlagati poboljšanje pružanja knjižničnih usluga
 7. zatražiti rezervaciju građe koja se posuđuje u znanstvene, stručne ili obrazovne svrhe, odnosno građe za koju postoji veći interes, a Knjižnica ne posjeduje dovoljan broj primjeraka
 8. tražiti obavijesti koje su mu kao korisniku knjižničnih usluga potrebne

U prostoru Knjižnice zabranjeno je:

 1. ometati radnike Knjižnice u obavljanju poslova

 2. ometati u radu korisnike knjižničnih usluga

 3. bučiti ili glasno govoriti

 4. jesti, piti ili pušiti

 5. nekulturno se ponašati

 6. držati, odnosno dovoditi životinje

 7. kartati se ili kockati

 8. ostavljati, odnosno donositi oružje i eksplozivne naprave

 9. ostavljati, odnosno donositi tiskovine nepoćudnog sadržaja.

Člana, odnosno osobu koja postupa suprotno ovom članku, dežurni knjižničar ovlašten je udaljiti iz prostora Knjižnice.

Kod napuštanja Knjižnice članovi, odnosno druge osobe dužne su ponijeti svoje stvari. Knjižnica nije odgovorna za nestanak stvari ili novca korisnika knjižničnih usluga za vrijeme njihovog boravka u prostoru Knjižnice.

U prostoru Knjižnice mogu se obavljati samo poslovi iz djelatnosti Knjižnice. U prostoru Knjižnice mora biti red i mir.

 

Menu