Zavičajna zbirka Gradske knjižnice Ivan Vidali

Što je zavičajna zbirka?

Sam naziv dobro je karakterizira, jer ona sabire sav knjižnični materijal koji se u bilo kom smislu odnosi na zavičaj. Sadržajno su okviri zavičajne zbirke vrlo široki – obuhvaćaju cijeli život jednog lokaliteta: njegovu povijest, topografiju, prirodu, socijalno stanje, gospodarsku i političku strukturu, umjetničko stvaralaštvo, znamenite građane, tradiciju, običaje i mnoge druge oblike njegova života….

U Gradskoj knjižnici Ivan Vidali u Korčuli sustavno se, od 1991. godine prikuplja zavičajna građa, knjižna i neknjižna. Prikupljanje, obrada po pravilima struke, čuvanje i promocija zavičajne građe, jedna je od važnijih zadaća knjižnice.

Zavičajna zbirka Gradske knjižnice Ivan Vidali prikuplja, obrađuje, smješta i čuva svu knjižnu i neknjižnu građu koja se u bilo kojem smislu odnosi na zavičaj:

  1. Publikacije objavljene na području grada i otoka Korčule, te poluotoka Pelješca, i manjim dijelom otoka Mljeta i Lastova

  2. Publikacije Korčulana i osoba koje su svojim životom i djelom povezane sa Korčulom i Korčulanima objavljene bilo gdje u svijetu

  3. Sve publikacije o Korčuli i Korčulanima objavljene bilo gdje u svijetu.

Zbirka je fizički izdvojena od ostalog fonda, smještena je u posebnoj prostoriji, a zbog očuvanja i jedinstvenosti ne posuđuje se izvan Knjižnice.

zz-01

Menu